De groene stoker

Het belang van een goed rookkanaal

Het belang van een goed rookkanaal

Om op een verantwoorde manier hout te stoken zijn de volgende 4 punten van groot belang:

  • het gebruik van droog en schoon hout;
  • het gedrag van de stoker;
  • de weersomstandigheden
  • én een modern toestel die vakkundig is geïnstalleerd

Bij dat laatste is een goed rookkanaal van belang, zowel voor de veiligheid als voor het rendement.

De afvoer van rookgassen

Om van een haardvuur te kunnen genieten, moeten de rookgassen worden afgevoerd. Wat voor kanaal daarvoor nodig is, hangt van veel dingen af. De bouwtechnische staat van een huis bijvoorbeeld, maar ook de capaciteit van de kachel. De diameter van het rookkanaal bepaalt hoe snel de rookgassen worden afgevoerd. Is die te klein, dan kan de rook niet weg en stikt het vuur in zijn eigen verbrandingsproducten. Maar bij een te grote diameter valt de trek weg en ook dan gaat het toestel uit.

Alle materialen zetten sterk uit bij verwarming. Loopt de temperatuur op van 0 tot 1000 °C, dan zetten beton en baksteen per meter 6 tot 10 millimeter uit. Bij roestvast staal is dat zelfs 15 tot 18 millimeter. Met andere woorden: een rookkanaal van 5 meter lengte neemt dan 9 centimeter meer ruimte in. Een vakkundige installatie die rekening houdt met technische eigenschappen, wet- en regelgeving en met het milieu is van belang.

Uitmonding van het rookkanaal

Er bestaat een uitgebreide regelgeving over de uitmonding van rookkanalen. Het is bijvoorbeeld verplicht om ver genoeg van de buren weg te blijven en zijn er speciale regels voor balkons. Het rookkanaal zal ook altijd in het nokgebied van het dak moeten uitmonden. Bochten scherper dan 30° zijn over het algemeen niet toegestaan.

De isolatie van het rookkanaal

Een goede isolatie van het rookkanaal is bij een houthaard of -kachel van groot belang voor de veiligheid. Bovendien heeft dit een positieve uitwerking op het rendement.

Welke afstand moet een rookkanaal hebben ten opzichte van brandbare materialen?

Voor het rookkanaal van een houthaard is relatief veel ruimte nodig. Afhankelijk van de kwaliteit van het kanaal, moet ten minste 50 millimeter afstand bewaard worden tot brandbare materialen. De capaciteit van het toestel bepaalt de diameter van het kanaal: 130 tot 200 millimeter. Afhankelijk van de isolatiedikte zal de uitwendige diameter dan 205 tot 275 millimeter bedragen. Het heeft allemaal te maken met de hoge temperaturen die in een houthaard kunnen ontstaan.